El giravolt de maig
PDF
Comprar
Revisor musicològic
Antoni Ros-Marbà
DT00633 solos: S.A.2T.Br.B - 2[1.2/pic] 1 2 1 - 2110 - timp - arp - archi
César Calmell
80 Minuts
Tritó
335
2009
9790692044307
Lloguer
Aquesta és una descàrrega en PDF. En fer una comanda estàs acceptant les condicions de compra: La compra d'aquest producte et dóna dret a descarregar-ho, guardar-ho i imprimir una còpia per a ús privat. La compra no et dóna dret a enviar-ho a tercers ni a pujar-ho a internet per a la seva descàrrega. Les compres de partitures en PDF no es poden retornar una vegada descarregades.

Amb llibret de Josep Carner i música d’Eduard Toldrà aquesta òpera es va estrenar al 1928. Trenta anys després Eduard Toldrà va dirigir l’obra al Palau de la Música Catalana. Tot i que l’obra va ser concebuda per a tocar-se sense partició en un acte, Toldrà va preveure la possibilitat de dividir-la en dos actes.