Comprar
Revisor musicològic
Bernat Cabré
DT00500 org solo
Bernat Cabré
Tritó
55
2009
9790692045786
Aquesta és una descàrrega en PDF. En fer una comanda estàs acceptant les condicions de compra: La compra d'aquest producte et dóna dret a descarregar-ho, guardar-ho i imprimir una còpia per a ús privat. La compra no et dóna dret a enviar-ho a tercers ni a pujar-ho a internet per a la seva descàrrega. Les compres de partitures en PDF no es poden retornar una vegada descarregades.
Francesc Espelt (16??-1712) és un de tants compositors, més o menys anònims, que podem trobar citats en diverses històries generals, enciclopèdies i diccionaris. Se l’emmarca generalment dins el que s’ha anomenat l’escola catalana-valenciana de música orgànica, sovint amb comentaris francament positius sobre la qualitat de la seva producció, força copiosa.
A despit de tot això, la immensa majoria d’aquesta música resta inèdita, i la biografia del seu autor es manté plena d’incògnites. Amb la present edició pretenem millorar aquest estat de la qüestió, tant publicant i divulgant part de la seva obra com difonent els darrers avenços en la investigació de la biografia.
1- Missa doble major: Kyrie, Gloria, Sanctus, Agnus 2- Missa de Nostra Senyora: Kyrie, Gloria, Agnus 3- Missa doble "per annum": Kyrie 4- Missa: Gloria, Sanctus, Agnus 5- Missa doble "per annum": Kyrie, Gloria, Sanctus