Contradanses olotines i altres balls de l’Arxiu de Sant Esteve

Josep Pujol
Carme Monells
Xavier Pallàs