Contradanses olotines i altres balls de l’Arxiu de Sant Esteve

Josep Pujol
Carme Monells
Xavier Pallàs
Add to Cart
Not available
Musicological reviser
X. Pallàs, J. Pujol, C. Monells
TR00656 2 violins, 2 flutes, bassoon, 2 horns
X. Pallàs, J. Pujol, C. Monells
Tritó
155
2009
2009
MESTRES GIRONINS SERIES