El Carnaval del Liceu
Precio: 36,61 €
Comprar
DP01419 orquesta (4354-4430, Timp+Perc, piano, fisharmonica, archi)
La mà de Guido
85
2006
M-69208-235-4
I Schottisch (Nicolau Manent)
II Polca (Gabriel Balart)
III Americana (Jaume Biscarri)
IV Rigodon (Josep A. Clavé)
V Galop (Marià Obiols)