Gaspar Cassadó. La voz del violonchelo

Mònica Pagès i Santacana