Joan Baptista Comes

València ( 1582 ) - València ( 1643 )