Missa Scala Aretina

Francesc Valls

Barcelona ? ( 1665 ) - Barcelona ( 1747 )

Mestre de Capella de la catedral de Barcelona entre 1696 i 1726. Autor d’un tractat teòric no publicat, titulat Mapa Armónico va porvocar la polèmica més important del segle XVIII a Espanya en rebatre les crítiques que li feren diversos mestres de capella pel tractament harmònic de les veus en la seva missa Scala Aretina composta el 1702.

...