Obstinat
Comprar
TR00234 org solo
3 Minuts
Tritó
9
979-0-69204-213-6
La repetició contínua d’un esquema o d’un mòdul és la regla compositiva d’innumerables arquitectures. En aquesta obra, l’element ostinato, sempre present al tenor, serveix de suport a la construcció tot sostenint diversos elements arquitectònico-musicals que es van succeint en el temps.

Obstinat