Comprar
DT00082 coro(SATB) - 2[1.2/pic] 2[1.2/ci] 3[1.2.clb] 2 - 4330 - timp+2 - pf - archi
cym.dr.bd.tam
18 Minuts
Tritó
86
2003
Lloguer
Aquesta és una descàrrega en PDF. En fer una comanda estàs acceptant les condicions de compra: La compra d'aquest producte et dóna dret a descarregar-ho, guardar-ho i imprimir una còpia per a ús privat. La compra no et dóna dret a enviar-ho a tercers ni a pujar-ho a internet per a la seva descàrrega. Les compres de partitures en PDF no es poden retornar una vegada descarregades.

Aquesta edició especial sintetitza el fruit de l’enregistrament que Edmon Colomer va dirigir el 1994 amb l’ Orfeó Català i l’Orquestra Ciutat de Barcelona, on l’autor va retocar lleugerament l’orquestració de l’obra.