Comprar
TR00042 2[1.2/pic] 2[1.2/ci] 2 2 - 2200 - 1perc - archi
timp.cowbell.vib.gong.xyl.tom.bong.cym.glock.tri.hi-hat.tam.sd
Joan Guinjoan
12 Minuts
Tritó
68
1999
1999
És un divertiment escrit a partir d’un material que engloba teòricament totes les tonalitats de manera lliure. A la seqüència final, els seus elements es disgreguen formant una mena de procés acústic global. D’estil cambrístic i amb caràcter de dansa, ha estat escrit en homenatge a l’Orquestra de Cadaqués, com obra obligada al seu IV Concurs de Direcció d’Orquestra.

1. Pantonal