Román Alís

Palma de Mallorca ( 1931 )
Román Alís
Compositor. Cursà els seus estudis al Conservatori Superior de Música de Barcelona (piano, composició i direcció d’orquestra) i els amplià a Ginebra. Ha estat molt polifacètic, i professionalment, tan ha estat pianista, arranjador, orquestrador, director d’orquestra i cors, pedagog, conferenciant, comentarista de radio i televisió, compositor, assessor de la Dirección General de Música del Ministerio de Cultura...

La seva producció és extensa, variada i de diferents gèneres, i no està subjecta a cap escola ni tendència concreta . Crea des d’obres per a cinema, teatre, ballet, televisió i radio, a música comercial i funcional. El seu llenguatge és modern i d’avantguarda, i busca una bona estructuració mitjançant un llenguatge coherent amb melodies amplies i de gran àmbits, amb harmonies atonals i un domini tímbric que produeix grans efectes.

Té dues grans etapes. Fins l’Opus 100 la seva obra és una recerca estètica molt variada i agosarada; i a partir d’aquesta obra enceta l’etapa de maduresa on opta per un estil més consonant, clar i intel•ligible.