Torrent, per a quartet de flautes de bec

Teresa Borràs ( 1923 )