Comprar
DT00683 2[1.2/pic] 2[1.2/ci] 2[1.2/clb] 2-2200-1perc-archi
5 Minuts
Tritó
33
2008
2008
9790692045113
Lloguer
Aquesta és una descàrrega en PDF. En fer una comanda estàs acceptant les condicions de compra: La compra d'aquest producte et dóna dret a descarregar-ho, guardar-ho i imprimir una còpia per a ús privat. La compra no et dóna dret a enviar-ho a tercers ni a pujar-ho a internet per a la seva descàrrega. Les compres de partitures en PDF no es poden retornar una vegada descarregades.
L’obra pianística d’Albeniz ha estat altament considerada per compositors posteriors a ell. Recentment s’han publicat les adaptacions per a guitarra que va efectuar Javier Riba de Evocación i el Puerto. Entre les orquestracions més difoses es troben les realitzades per Francisco Guerrero qui va orquestrar íntegrament la suite Iberia i les que realitzés Jesús Rueda de Evocación, Triana i Lavapiés de la mateixa suite. Per la seva part Albert Guinovart ha exercit una intensa tasca realitzant orquestracions de Granados, Montsalvatge o música tradicional per només esmentar alguns dels seus treballs.