Simfonia núm. 3 Poemas de luz

Manuel Castillo ( 1927 - 2005 )
Afegir a la cistella
DT00341 4[1.2.pic.pic] 4[1.2.3.ci] 4[1.2.3.clb] 4[1.2.3.cfg] - 6431 - timp+4 - arp - pf/cel - archi
sd.cym.bd.tam.wnd chimes.tri.tambn.claves.xyl.vib.marim.glock
40 Minuts
Tritó
122
2010
2010
9790692046363
Lloguer
Aquesta és una descàrrega en PDF. En fer una comanda estàs acceptant les condicions de compra: La compra d'aquest producte et dóna dret a descarregar-ho, guardar-ho i imprimir una còpia per a ús privat. La compra no et dóna dret a enviar-ho a tercers ni a pujar-ho a internet per a la seva descàrrega. Les compres de partitures en PDF no es poden retornar una vegada descarregades.
Manuel Castillo va compondre la seva tercera simfonia entre 1993 i 1994 per encàrrec de la Companyia Sevillana d’Electricitat que complia el seu centenari. Es va estrenar en el Teatre Maestranza de Sevilla amb l’Orquestra Sinfònica de Sevilla sota la direcció de Vjekoslav Sutej. La fàcil connexió entre l’electricitat i la llum li duu a intentar aquests poemes de llum que parteixen de la idea mateixa de lluminositat però que no deriven ni per camins descriptius ni tan sols impressionistas, sinó que impregnen el concepte compositivo. Lluny de la música programàtica, i més enllà dels títols concrets dels seus moviments, ens trobem amb una obra de música pura i abstracta i enorme contingut formal i expressiu. Encara que de nou ens trobem davant una forma cuatripartita, els tres moviments d’aquesta obra segueixen l’habitual esquema tripartitt de Castillo de manera que aquí, en lloc de veure una possible unió entre els dos primers moviment

Mostra 1

Mostra 2

Mostra 3

Mostra 4