7 Faules de La Fontaine (versió de cambra)

Xavier Benguerel ( 1931 - 2017 )
7 Faules de La Fontaine (versió de cambra)
PDF
Comprar
DT00038 nar - 1111 - 0110 - 2perc - vc - cb
2tom.bong.4sus cym.xyl.vib.flex.marac.ratch.guiro.claves.tam.gong.woodblk.sd.2tri.templeblks.whip.frog
30 Minuts
Tritó
74
1998
Lloguer
Aquesta és una descàrrega en PDF. En fer una comanda estàs acceptant les condicions de compra: La compra d'aquest producte et dóna dret a descarregar-ho, guardar-ho i imprimir una còpia per a ús privat. La compra no et dóna dret a enviar-ho a tercers ni a pujar-ho a internet per a la seva descàrrega. Les compres de partitures en PDF no es poden retornar una vegada descarregades.

Aquesta obra, basada en les faules més populars de Jean de La Fontaine, alterna i ilÀlustra la narració amb curtes intervencions de música instrumental. Atesa la seva utilitat pedagògica i didàctica, els textos es presenten en català, francès, castellà i anglès. També hi ha disponible una versió per a orquestra simfònica, feta pel mateix autor.