Comprar
DT00245 4t archi
10 Minuts
Tritó
22
2009
2009
9790692045953
Lloguer
Aquesta és una descàrrega en PDF. En fer una comanda estàs acceptant les condicions de compra: La compra d'aquest producte et dóna dret a descarregar-ho, guardar-ho i imprimir una còpia per a ús privat. La compra no et dóna dret a enviar-ho a tercers ni a pujar-ho a internet per a la seva descàrrega. Les compres de partitures en PDF no es poden retornar una vegada descarregades.
Aquest quartet de corda aparèix després de 41 anys des de l’aparició del segon quartet de corda que va compondre Xavier Berenguel al 1957. El compositor considera un repte interessant i formatiu composar per a quartet de coreds perquè aquets tipus de formació ofereix moltes possibilitats que es poden aprofitar dins de un llenguatge contemporani. L’obra s’estructura en un únic moviment on les seccions es determinen per contrastos expressius.