Obertura del ballet Alphonse et Léonore ou L’amant peintre

Fernando Sor ( 1778 - 1839 )
Afegir a la cistella
Rrevisor musicològic
Sergi Casademunt
DT00035 1222 - 2000 - archi
6 Minuts
Tritó
40
1998
1998
En venda
Aquesta és una descàrrega en PDF. En fer una comanda estàs acceptant les condicions de compra: La compra d'aquest producte et dóna dret a descarregar-ho, guardar-ho i imprimir una còpia per a ús privat. La compra no et dóna dret a enviar-ho a tercers ni a pujar-ho a internet per a la seva descàrrega. Les compres de partitures en PDF no es poden retornar una vegada descarregades.

Sor va ser un compositor important de ballets, que han restat oblidats injustament en benefici de la seva música de guitarra. Alphonse et Léonore va fer-se a Londres i a Moscou als anys 1823/24, i la seva obertura ens inicia en un vessant desconegut d’aquest famós autor.

Obertura del ballet Alphonse et Léonore