Hiparxiologi. Una introducció a la religió de Francesc Pujols.

David Esterri