Añadir a la cesta
Revisor musicológico
Marie Winkelmüller
TR00944 2v.va.vc
70 Minutos
Tritó
122
2012
9788488955517
En venta
Aquesta edició està basada en la versió original dels Tres quartets de corda, que es troba avui en dia a la Bibliothèque Nationale de París (K 2263). Sobre l’any de publicació dels Tres quartets de corda, només poden fer-se especulacions. L’únic indici ens el dóna Fétis.9 Però aquesta data no pot ser comprovada. Tanmateix, és segur que van publicar- se en vida d’Arriaga, un fet del qual dóna fe el catàleg de l’editor Petit de l’any 1826. Aquests quartets de corda han de considerar-se com el resultat de l’estímul que representaven els concerts de cambra de Baillot i segurament van ser compostos en ocasió d’aquestes esdeveniments. Amb aquest rerafons, és possible datar amb tota precisió l’opus 1 d’Arriaga.

Críticas

  1. RITMO 30 de noviembre de 2001

    Sus obras son tan impecables desde el punto de vista formal (especialmente el primero y el tercero [de los cuartetos]) como anacrónicas desde una perspectiva puramente estilística.