Aria di Golferic, from the opera "El giravolt de maig"

Eduard Toldrà ( 1895 - 1962 )
Aria di Golferic, from the opera
Buy
TR00821 T pf
Tritó
7
2010
2010
979-0-69204-649-3