O polichinello (A prole do bebé, núm. 1)

Heitor Villalobos ( 1887 - 1959 )