Six Songs
Price: 7.89 €
Add to Cart
DP01717 Voice and Piano
Institució Alfons el Magnànim
12
1975
Era encara als anys de nina
Prec nocturn
A la Mare de Déu de Lluc
Gerdor hivernenca
Alta nit
LibèlÀlula