Ho sap tothom i és profecia (vocal score)

Narcís Bonet ( 1933 )