Ho sap tothom i és profecia (pocket score)

Narcís Bonet ( 1933 )