Sonades del vell record nou, for brass quintet

Josep Maria Mestres-Quadreny ( 1929 - 2021 )
Sonades del vell record nou, for brass quintet
Price: 12.58 €
Buy
DP00252 Tb, Cor, Tbn, Tba
10 Minutes
La mà de Guido
22
1999
84-89757-39-9