Gaspar Sanz

( 1640 - 1710 )
Gaspar Sanz
Gaspar Sanz músic i sacerdot nasqué a Calanda (Terol) el dia 4 d’abril de 1640 i sembla que va morir a Madrid l’any 1710. Fou el més gran teòric espanyol de la guitarra del segle XVII. Aquesta afirmació està avalada per Robert Strizich (gran especialista) qui afirma que no només és el millor dels tractadistes espanyols sinó que a més va ser el més complet de tots els del seu temps. Professor de guitarra del segon Don Juan d’Austria, a ell dedicà la seva cèlebre "Instrucción de música sobre la guitarra española". L’obra d’aquest aragonès domina per el nombre d’edicions i la qualitat de la seva música, no només el panorama español de la guitarra barroca sinó que la seva influència s’extén per tot el segle XVIII, on tractats i edicions el segueixen esmentant i prenent com a model, testimonis per tant d’una tradició ininterrumpuda de la seva música.