Manuel Angulo

Campo de Criptana - Ciudad Real ( 1930 )
Manuel Angulo
Compositor i pedagog. Es formà a Madrid, Siena i Salzburg. El podem adscriure a la Generació del 51. Es dedicà principalment a l’ensenyament tan al Conservatori Superior de Madrid com a escoles de mestres.
Com a compositor també fa obres relacionades amb la pedagogia, però no únicament. Entre les seves obres més destacades hi trobem: Siglas i Loores del Ave María.