Josep Pla

( 1728 ) - Stuttgart ( 1762 )
Josep Pla
Oboista i compositor. Formava part d’una família de músics que deixaren una basta producció musical. La seva carrera anà molt lligada a la del seu germà Joan Baptista, ja que ambdós van recórrer Europa com a virtuosos de la flauta i l’oboè. Al 1753 s’establiren a la capella del duc Carl Alexandre de Wurtemberg a Stuttgart. Quan el seu germà morí entrà en decadència aquesta capella i es traslladà a Amsterdam, on produí nombroses obres com els Seis duos para dos flautas i altres manuscrits.