Ramón Barce

Madrid ( 1928 )
Ramón Barce
Compositor, musicòleg i assagista.

Fou membre de la generació de 1951, i una figura de gran rellevància en la música de la segona meitat del s. XX a Espanya. Les seves aportacions musicals i la seva activitat organitzadora el van dur a formar part de grups com el Grupo de Nueva Música, la revista i concerts Sonda, el grup Zaj (una iniciativa molt pionera per la música espanyola del moment) o la Asociación de Compositores Simfónicos Españoles (de la qual en fou president). També destaca per ser Doctor en filosofia i articular un pensament musical pròpi, a més de traduir gran nombre de llibres i tractats.

Es formà al Real Conservatorio de Madrid, tot i que completà la seva formació de manera autodidacta. Té força obres vocals, però la seva aportació instrumental és abundant i de major qualitat.