Cap de mirar
  • Composició: 1991
  • Formació: Cor, Orquestra simfònica
  • Gèneres: Òpera i Sarsuela
  • Instrumentació: solo: 6S.3Mz.11T.10Br.5B - coro [S.A.T.B] - 4[1/pic.2.3.4] 3[1.2.ci] 4[1.2.3.clb] 3[1.2.3/cfg] - 4.4.3.1 - Timp+4 - arp - pf - archi
  • Duració: 60 Minuts
  • Referència: TR00963

Barcelona ( 1929 )

Mestres Quadreny va estudiar Ciències a la Universitat de Barcelona i música amb C. Taltabull. Des de l’inici de la seva carrera de compositor ha dedicat un gran esforç a la promoció i la difusió de la música contemporània. Ha estat membre fundador de nombrosos cercles musicals i culturals, com ara: “Cercle Manuel de Falla”, “Música Oberta” del “Club 49”, “Conjunt Català de Música Contemporània”, “Laboratori de Música Electroacústica Phonos”, “Grup Instrumental Català” i “Amics de la Música de Barcelona”. Formà part de la Comissió coordinadora de l’àmbit de música del "Congrés de Cultura Catalana" (1976-1977) i va ser President de l’“Associació Catalana de Compositors” (1977-1979).
La seva música ha evolucionat sempre darrere una permanent renovació d’idees i una progressiva incorporació de noves tècniques, molt sovint derivades d’altres camps de la creació artística i dels coneixements científics act...