Tríptico de la piel de toro

Ricard Lamote de Grignon
Tríptico de la piel de toro
  • Composició: 1956-1958
  • Instruments: Piano
  • Formació: Orquestra simfònica
  • Gèneres: Música Clàssica
  • Instrumentació: pf solo - 2[1.2/pic] 2[1.2/ci] 2 2 - 4231 - timp+1 - arp - cel - archi
  • Percussió: tri.sd.glock.slgh-bells(sm).tambn.tam.2cym.cast.bd
  • Duració: 30 Minuts
  • Referència: TR00616

Audio

Tríptico de la piel de toro

1. Lentamente

2. Adagio

3. Allegro vivace

Barcelona ( 1899 ) - Barcelona ( 1962 )

Compositor i director. La seva formació musical la inicià amb el pare, i tot seguit rebé classes al Conservatori del Liceu amb J.Raventós, B. Gálvez, J.B. Pellicer, Frank Marshall i J.Lamote.


Fou violoncel•lista de l’Orquestra Simfònica de Barcelona, i a la del Teatre del Liceu. Posteriorment ocupà una plaça de percussió i teclat a la Banda Municipal de Barcelona de la qual en fou subdirector (tot i que el destituïren per raons polítiques en acabar la guerra), a més de ser el director de l’Orquestra Simfònica de Girona i subdirector de l’Orquestra Municipal de València (1942) i de l’Orquestra Municipal (creada sota la direcció d’Eduard Toldrà al 1943).


Es dedicà a la composició des de 1920, i també a la pedagogia. Era un gran coneixedor de la música del moment i de la instrumentació, i difusor del repertori simfònic. La seva obra és variada i abraça gairebé tots els gèneres....

Crítiques

Tríptico de la piel de toro