Tres peces breus

Barcelona ( 1899 ) - Barcelona ( 1962 )

Compositor i director. La seva formació musical la inicià amb el pare, i tot seguit rebé classes al Conservatori del Liceu amb J.Raventós, B. Gálvez, J.B. Pellicer, Frank Marshall i J.Lamote.


Fou violoncel•lista de l’Orquestra Simfònica de Barcelona, i a la del Teatre del Liceu. Posteriorment ocupà una plaça de percussió i teclat a la Banda Municipal de Barcelona de la qual en fou subdirector (tot i que el destituïren per raons polítiques en acabar la guerra), a més de ser el director de l’Orquestra Simfònica de Girona i subdirector de l’Orquestra Municipal de València (1942) i de l’Orquestra Municipal (creada sota la direcció d’Eduard Toldrà al 1943).


Es dedicà a la composició des de 1920, i també a la pedagogia. Era un gran coneixedor de la música del moment i de la instrumentació, i difusor del repertori simfònic. La seva obra és variada i abraça gairebé tots els gèneres....