100,00 €
 • Format: Partitura de direcció
 • instrumentació: solo SMz4T4Br4B coro (SATB) 3[1.2.3/pic] 3[1.2.3/ci] 3[1.2.3/cfg] 3 - 4331 - Timp+4 - Archi
 • Editorial: Tritó
24,96 €
62,40 €
 • Format: Reducció
 • instrumentació: solo SMz4T4rB4B coro (SATB) pf
 • Editorial: Tritó
20,70 €
 • Format: Partitura
 • instrumentació: 4t archi
 • Editorial: Tritó
30,68 €
22,57 €
 • Format: CD
 • Editorial: Ópera tres
35,69 €
 • Format: Partitura
 • instrumentació: Guitarra i orquestra de corda
 • Editorial: Boileau
27,46 €