Flors (reducció per a veus blanques i piano)

Baltasar Bibiloni