Introducció i dansa (saxòfon i piano)

Rafael Talens