Amor blanco, per a veu i conjunt instrumental

Salvador Seguí ( 1939 )