Afegir a la cistella
Rrevisor musicològic
Águeda Pedrero
DT00699 orgue
Águeda Pedrero
Tritó
161
9790692045670
Aquesta és una descàrrega en PDF. En fer una comanda estàs acceptant les condicions de compra: La compra d'aquest producte et dóna dret a descarregar-ho, guardar-ho i imprimir una còpia per a ús privat. La compra no et dóna dret a enviar-ho a tercers ni a pujar-ho a internet per a la seva descàrrega. Les compres de partitures en PDF no es poden retornar una vegada descarregades.
L’estudi de la música per a orgue del segle XVIII a Espanya presenta encara serioses dificultats, per l’escassa conservació de fonts procedents de la primera meitat d’aqueixa centúria.La finalitat d’aquesta publicació és donar a conèixer l’obra per a orgue del compositor i organista valencià Vicent Rodríguez (1690-1760). Vicent Rodríguez va ser el successor en la catedral de València de Joan Cabanilles (1644-1712). El recent descobriment del manuscrit M1012 va oferir la sorpresa d’incloure, entre les seues pàgines, una quantitat considerable d’obres per a orgue de Vicent Rodríguez, fet que va propiciar la projecció d’una publicació que reunira tota la seua producció organística. A excepció d’una de les produccions contingudes en aquesta font, la resta eren inèdites i en destacaven les composicions següents de Vicent Rodríguez: una fantasia, set tocates i un partit, les quals formen un corpus prou considerable i significatiu per a ser investigat
Tocata de 5º tono punto alto de clarines de mano derecha de Mn Vte. Rodríguez Tocata de 4º tono de Mn Vte. Rodríguez Partido de mano hizquierda de Mn Vte. Rodríguez Fantasía de 8º tono de Mn Vte. Rodríguez Tocata de mano derecha de 8º tono ad Libitu Tocata de ecos y contraecos para clarines de mano derecha de 5º tono Tocata de mano derecha de Mn. Vte. Rodríguez Tocata de 5º tono punto alto