Butlletí de la Societat Catalana de Musicologia II / 1985