Compositors balears
Preu: 14,52 €
Comprar
DD01035 Conjunt instrumental Encontres
140 Minuts
Fundació ACA
2
2001
CD1

1. Eras (Rosa Rodríguez)
2. Three Songs op. 1 (Anthony Bonner)
3. Divinal llum de Gràcia (Joan Serra)
4. Tertia Pars (Xavier Carbonell)
5. A mitjanit (Bartomeu Artigues)
6. 15 de juliol (Mercè Pons)
7. Instantànies d’aigua (Isabel Piera)
8. No(s)-Altre(s)-de cabeza (hacia los pies) (Maties Far)

CD2
1. Hai (Xavier Carbonell)
2. Tiamat (Rosa Rodríguez)
3. Sagnen més que voltros es vostres somnis (Miquel Vicensastre)
4-7. Quatre imatges de Mallorca op. 197 (Romà Alís)