Missa a la Reina dels Àngels

Josep Gaz ( 1656 - 1713 )