VI Simposium i Jorandes Internacionals de l’Orgue Historic de les Balears