VI Simposium i Jorandes Internacionals de l’Orgue Historic de les Balears

VI Simposium i Jorandes Internacionals de l’Orgue Historic de les Balears
Preu: 12,48 €
Comprar
No disponible en aquests moments. Contacta amb nosaltres per a més informació.
DL00571 Fundació ACA
462
2000
2000
ANTONI MULET I BARCELÓ Fra. Vivenç Pizà, orguener, el segle XVII ANTONI MULET I BARCELÓ Pere Josep Bosch i Salvà, mestre Orguener ANTONI MULET I BARCELÓ Inventari de Mestre Joan AntoniCaimari, fuster i orguener ANTONI MULET I BARCELÓ L’Orgue de Guillem Barrera per a la Parròquia d’Alcúdia (1604) ANTONI MULET I BARCELÓ Un altre contacte de l’OrguenerPau Estada: Muro 1603 ANTONI MULET I BARCELÓ L’Orgue del Socors: Intervencions dels germans Caymari prèvies al contacte RAMÓN ROSSELLÓ I VAQUER Plet dels jurats d’Alcúdia contra l’orguener Joanot Osona (1696-1601) JOAN ROSSELLÓ I LLITERAS Notas sueltas para la historia de la música en Mallorca. Archivo Diocesano de Mallorca JOAN PARETS I SERRA Llista d’organistes mallorquins nats al segle XVII ANTONI GILI FERRER Els germans Francesc i Gabriel Garau, músics de la Cort ANTONI MULET I BARCELÓ Ministrils i mestres de Capella de la Seu (1654-1698) ALBERT CARVAJAL, JOAN LLITERAS I ANTONI GOMILLA Notes biogràfiques d’un mallorquí oblidat: Mn. Antoni Lull Cases MARÍA SANHUESA FONSECA Para el placer de los sentidos y del esp´çiritu. La música como componente de la narrativa española breve del siglo XVII JUAN FRANCISCO DE DIOS HERNÁNDEZ De cómo Ramón Barce influye en la obra de J. S. Bach ÀNGELS FERRER FORÉS Análisis de ocho canciones poéticas de Bernat Julià MARÍA PAZ ORDINAS MONTOJO BartoloméOrdinas Bauzà, compositor tardío de temas religiosos BARTOMEU MULET I RAMIS Catàleg de les tonades populars mallorquines recollides dins el meu arxiu particular de Sineu JOAN PARETS I SERRA I ANDREU RAMIS I PUIG-GROS Composicions musicals relacionades amb Llorito BARTOMEU NIGORA I BARCELÓ I DIEGO LEÓN FIORAVANTI Los niños cantores de la Santa Iglesia Catedral Basílica de Palma, 1912 - 1948 PERE ROGI MASSANET El cant coral a Sineu