La música contemporánea a través de la obra de Josep M.ª Mestres-Quadreny

Lluís Gàsser