Missa a la Mare de Déu de Núria (voz), de Lluís Romeu

Lluís Romeu