21th Century catalan music
Price: 14.52 €
Buy
DD00304 Eulàlia i Ester Vela lópez, piano
61 Minutes
Ars Harmonica
1
2004
MONTSALVATGE:
Barcelona Blues

MESTRES-QUADRENY:
Roc rebregat

TAVERNA-BECH:
De la lluna i altres imatges

COLOMÉ:
Scherzo over Beethovenz

OLAF:
Tres racions musicals

GUINOVART:
La vida secreta (sonata per piano a 4 mans)

WORT:
Fantasia per a 4 mans (encontre amb el meu avi)