MANUEL GARCÍA MORANTE: Complete Piano Works

Manuel García Morante ( 1937 )
MANUEL GARCÍA MORANTE: Complete Piano Works
Price: 39.93 €
Add to Cart
DD00259 Manuel García Morante
165 Minutes
Audio-Visuals de Sarrià
3
1998
DISC 1:
Vivències 1
Tríptic
Dos poemes
Cinc llunyanies
DISC 2:
Vivències 2
Contrapunto goyesco
Nou transparències
Pantomima
Claredats
Sonata
DISC 3:
Núvols i llunes
Consolacions
Tres noctàmbules
Meditacions
Lorquiana