Onze composicions religioses

Francesc Valls ( 1665 - 1747 )