Tonos de Francesc Valls vol. I

Francesc Valls ( 1665 - 1747 )
Tonos de Francesc Valls vol. I
Price: 49.58 €
Buy
DP01791 CSIC
303
1999
84-00-07847-0
Introducció
Metodologia
El tono
Les claus
Compàs, proporcions
Notes més destacades des ’’Tonos’’ d’aquest volum
Catàleg d’obres de Fc. Valls, segons el RISM. 2ª part

Edició musical