Joan Barter

Mequinensa ( 1648 ) - Barcelona ( 1706 )
Joan Barter
Mestre de capella. Als seus inicis havia fet d’escolà cantor a la capella de la catedral de Lleida. Seguí la seva formació a la mateixa catedral amb Juan Merino, que al marxar a ocupar la plaça d’Ourense ocupa com a interí la seva plaça, fins que al 1668 en passà a ser titular. En morir el Mestre de capella de la Catedral de Barcelona es presentà a l’oposició i ocupà la plaça des de 1682 fins que demanà la jubilació al 1696, moment en que fou substituït per Francesc Valls. Durant aquest període es preocupà molt pels cantors, a més de formar part dels tribunals d’oposició de Lleida i Girona.
S’han conservat bastants obres d’aquest compositor. Té una personalitat musical molt definida, busca una nova expressivitat, cal destacar la utilització dels instruments solistes, la interpretació del llenguatge vocal i instrumental, les variacions rítmiques i les variacions agògiques. En la seva obra litúrgica demostra coneixements de l’stile antico tot i que hi ha una tendència a la incorporació de l’stile moderno.